Struckturen vum Celtic

Veräinsstrukturen

De CELTIC ass eng association sans but lucratif (a.s.b.l.) a gët dirigéiert vun engem Conseil d’administration.

D‘Zuel vun den Dirigenten déi am Laf vun deenen Joeren déi den Celtic elo besteet, op den Haaptposten responsabel war zimlich kleng. 6 verschidde Presidenten: Erny Thiel, Dr Raymond Meyers, Paul Werer, Dr Fernand Theis, Nico Michels an Dr Romain Thill. 8 Trésorieren: Will Lorang, Patrick Frantz, Paul Goedert, Marcel Heischbourg, Christian Edlinger, Romain Dehm, Léon Rasqui a Margot Hayen. 1 Generalsekretär: Léi Moureaud; 1 Manager, zënter dese Posten virun 20 Joer geschafe gouf a bis 2008, den Tunn Moureaud an zënter 1999 mam Paul Zens, 1 eenzegen Sportkoordinator.

Numm, Faarwen a Logo

D’Celtic Faarwen sin giel a blo, wéi d’Faarwen vu senger Stad, der Stad Dikrich.

De Numm „Celtic“, ass eng Referenz un d’Geschicht vun Dikrich. „Celtic“ kënnt vun de Kelten déi sech zu Dikrich an Ëmgéigend niddergelooss haten (an och a Frankräich, an der Belsch an a Lëtzebuerg nach ënnert dem Numm Gallier bekannt waren). D’Bezeechnung Kelten kënnt aus griicheschen “Keltoi” a gouf 450 v. Chr. fir d’éischt gebraucht a bedeit “déi Daper” oder “déi Kéng“, wat dann och vill ausseet iwwer d’Celtic Athleten.

De Logo ass eng Zeechnung vum „Däiwelselter“. Den „Däiwelselter“ ass eng Stengkonstruktioun déi vun de Kelten als eng Zort Altor op den Bierg am Ausgang vun Dikrich Richtung Fiels opgeriicht gin ass. D’Zeechnung vum Däiwelselter gouf vum Celtic stibizt bei enger Patisserie an der Grussgaass zu Dikrich d.h. ofgemolt vun deenen hiren Tuten.

Vir 40 Joer Eegenstäennegkeet hu mir ons een Redesign vum Logo geleescht: de Celtic vun Dikrich ass eng Eenheet, schwongvoll an dynamesch, couragéiert an op fir nei Eroberungen.