Strooss Männer

Ewig Beschtelëscht Hären Strooss

 

10 Km Strooss

 

1  Yonas   KINDE 2022  29'30
2  Roger  KÖNIGS    
3  Jens  PETIT  19  29'5?
4  Bob  BERTEMES 2022  29'57
5  Pol  MELLINA  2014  30'16
6  Thierry  HÜBSCH  2012  31'
7  Christian  MOLITOR  2008  31'40
8  Nico  KLASEN  2013  32'12
9  Paul  TANKAM  2012  32'22
10  Jean-Paul  SCHMIT    32'

 

Semimarathon

1  Yonas  KINDE 2022  1h 04'33
2  Jens  PETIT 1986  1h 04'52
3  Bob  BERTEMES 2024  1h 05'40
4  Pol  MELLINA 2017  1h 08'07
5  Roger  KÖNIGS  2016  1h 08'38
6  Luc  SCHELLER 2024  1h 09"42
         
   Nico  KLASEN  2012  1h 10'
   Paul  TANKAM  2013  1h 10'26
   Christian  MOLITOR  2012  1h 13'28

 

Marathon

 

1  Yonas  KINDE 2019  2 h 17'09
2  Roger  KÖNIGS 2016  2 h 21'12
3  Luc  DHAMEN 1997  2 h 27'54
10  Luc  SCHELLER 2023  2 h 28'12
4  David  LENTZ 2024  2 h 28'43
5  Jens  PETIT 1985  2 h 30''00
6  Romain  POSSING 1994  2 h 31'33
7  Christian  MOLITOR 2016  2 h 37'00
8  Nico  FRISCH 1984  2 h 37'42
9  Gauthier  CROMMELINK 2013  2 h 37'53